Het gebruik van cobots in Wat kunnen we hiervan leren?

Denemarken is hét land als het gaat om robotica en collaboratieve robots. Niet voor niets is dit het land van cobot-hoofdstad Odense, maar ook van Odense Robotics. Een samenwerking van ongeveer 300 bedrijven en 7 toonaangevende kennisinstellingen dat zich focust op robot- en dronetechnologie. Zij brachten onlangs een rapport uit met de titel; “Het gebruik van cobots door Deense bedrijven: belemmeringen, voordelen en behoeften”. Het doel; Deense fabrikanten informeren en opleiden in de mogelijkheden en het gebruik van cobots. Wat kunnen we hiervan leren?

Het rapport komt voort uit een reeks interviews met verschillende Deense bedrijven in de maakindustrie. Ondanks dat het onderzoek zich richt op de Deense industrie zijn de uitkomsten interessant voor de maakindustrie in het algemeen. In deze blog gaan we in op belemmeringen die bedrijven ervan weerhouden te beginnen met cobots en wat ze nodig hebben om de implementatie van een cobot succesvol te laten verlopen.

"Fabrikanten willen weten hoe ze hun productie kunnen optimaliseren, terwijl distributeurs van robots en automatisering meer te weten willen komen over hun markt. Dit is waar het rapport van pas komt en kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor Deense bedrijven overal. Er staan de Deense industrie eindeloze mogelijkheden te wachten als ze eenmaal besloten hebben om cobots in hun productie te implementeren," zegt Christina E. Wanscher, Network Manager, Odense Robotics.

verschillende merken cobot | different cobot brands

Belemmeringen

Allereerst kijken we naar belemmeringen. Welke redenen zijn er om niet te starten met het gebruik van cobots? Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn bedrijven ondervraagd die geen gebruik maken van cobots, maar ook bedrijven die dat wel doen. Hieronder worden de opvallendste resultaten uiteengezet.

Kennis

Het gebrek aan kennis wordt door bedrijven gezien als de belangrijkste reden waarom ze (nog) niet begonnen zijn met cobots. De bedrijven die met succes cobots hebben ingezet, hadden meestal een of meer enthousiastelingen met een sterk technisch inzicht die de ontwikkeling aanstuurden. Deze bedrijven gaven ook aan dat in-house expertise cruciaal is voor een succesvolle implementatie. Het is dus belangrijk om samen met de automatiseerder het personeel te trainen om het kennisniveau van het personeel op peil te brengen.

A91k2beb2_hkandt_fx4

Business cases

Zowel bedrijven die cobots gebruiken als bedrijven die geen cobot gebruiken ontbreekt het aan inspiratie. "We missen inspiratie. Wij hebben bijvoorbeeld ook het gebruik van cobots voor assemblage overwogen. Het zou interessant zijn om te zien hoe anderen het hebben gedaan," zei een van de respondenten. Voortkomend uit het gebrek aan inspiratie vinden veel bedrijven het lastig om een interessante business case samen te stellen. Daarnaast komt er bij de aanschaf van cobot vaak een investeringsaanvraag kijken met bepaalde terugverdieneisen. Voor veel bedrijven is het lastig om hieraan te voldoen of om het op voorhand te kunnen aantonen, bijvoorbeeld omdat ze kleine batches produceren. Een automatiseerder kan helpen een goede ROI-berekening te maken en alle opbrengsten op een rijtje te zetten.

 

Cultuur

Een gebrek aan innovatiecapaciteit en uitdagingen bij het maken van interessante businesscases zijn niet de enige reden om niet te investeren in cobots. In sommige gevallen is het de hele bedrijfscultuur die een uitdaging vormt om te innoveren en te investeren in cobots. Dit kan te maken hebben met een conservatieve manier van denken en de manier waarop innovatie een plek krijgt binnen het bedrijf. "We hebben eigenlijk maar één persoon die aan innovatie werkt en hij is ook verantwoordelijk voor de productie.” Daarnaast kan het zijn dat het personeel niet mee wil en zich comfortabeler voelt bij oude patronen. Daarom zijn veel bedrijven bezorgd over de weerstand die de implementatie van een robot op kan roepen. Vaak zien werknemers de komst van een robot als vervanging en daarmee het einde van hun baan. Ook zijn er werknemers die aangeven niet met robots te willen werken. "De dag dat ik een robot moet bedienen, zal ik hier niet meer zijn," zei een lasser uit een klein productiebedrijf. Communicatie met het personeel is hierbij van essentieel belang.

Tijd

Het vinden van tijd om te beginnen met het testen van nieuwe technologieën is bij vrijwel alle bedrijven een probleem. Bij grote bedrijven is er vaak een aparte afdeling die gescheiden is van de productie om dit soort innovaties op te zetten, maar voor kleine ondernemingen is dit vaak niet het geval. Verscheidene bedrijven wijzen er ook op dat tijd en steun die ze krijgen van het management niet voldoende zijn om de implementatie te laten slagen.

Ervaringen van cobotgebruikers

Een aantal bedrijven die inmiddels gebruik maken van een cobot zijn van mening dat de techniek complexer is dan verwacht. Ze hebben problemen ondervonden met de integratie, waardoor het langer heeft geduurd dan verwacht. Dit komt voornamelijk omdat de cobot geïntegreerd wordt in een bestaande productie. De cobot moet gekoppeld worden met andere machines, waardoor de complexiteit omhooggaat.

Ook de regelgeving rondom veiligheid maakt het complex. Op het moment dat bedrijven met de integratie aan de slag gaan is de grootste uitdaging om een cobot rendabel te laten functioneren en tegelijkertijd te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom veiligheid. Daarnaast is snelheid een uitdaging. De snelheid van een cobot is minder dan die van traditionele industriële robots.

Bovenstaande ervaringen zien wij, WiredWorkers, vaak terugkomen als we een automatiseringstraject ingaan met een klant. Toch zijn deze uitdagingen te overwinnen. Voordat we starten met de implementatie vindt een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek plaats. Hierin kijken we naar alle facetten rondom communicatie met andere machines, veiligheid en wat automatisering uiteindelijk gaat opleveren in geld, maar ook in termen van kwaliteit en werknemersgeluk.

cobot | wat is een cobot? | collaboratieve robot

Aandachtspunten voor bedrijven

Het moge duidelijk zijn. Bij de implementatie van een cobot komen flink wat aspecten kijken die een succesvolle cobot-automatisering tot een uitdaging maken. Toch hoeft dit niet te betekenen dat je er op voorhand al van af moet zien. Bedrijven die inmiddels gestart zijn hebben de eerste voordelen gerealiseerd in termen van verbeterde doorstroming, betere werkomgeving, hogere kwaliteit, financiële winst of waardevolle lessen over automatisering. Want wat ook duidelijk werd is dat het voor sommige bedrijven dé manier is om concurrerend te blijven. Niks doen is misschien wel kwalijker voor de toekomst van het bedrijf. Hieronder een aantal belangrijke lessen uit het onderzoek waar zowel de maakindustrie als de automatiseringsbranche goed op moet letten voor ze een automatiseringstraject starten.

Nieuwe partnerschappen essentieel voor succes

Uit het onderzoek werd duidelijk dat een succesvolle cobot-implementatie gepaard gaat met bestaande kennis, ervaring en middelen in het bedrijf. Het is daarom belangrijk goed te kijken naar de middelen die je hebt en in welke mate daarbij externe hulp ingeschakeld moet worden. Naarmate bedrijven intern vaardigheden opbouwen, wordt de noodzaak om externe partners in te schakelen minder of kunnen zij de complexiteit van de projecten opvoeren. Naast externe partnerschappen is het ook belangrijk naar de interne samenwerking te kijken. Een cobot implementatie heeft meerdere belanghebbenden, van productie en onderhoud tot veiligheid en HR. Zorg ervoor dat ze van tevoren allemaal betrokken worden bij het proces.

Toegewijd personeel kan de weg wijzen

Voor een succesvolle implementatie van cobots is toegewijd personeel nodig.  Zij hebben echter ook de inbreng en erkenning van een aantal andere werknemers nodig om hun harde werk te laten resulteren in succes voor de onderneming. Vaak is het projectteam dat zich bezighoudt met cobots personeel dat andere verantwoordelijkheden heeft. Daardoor komt het cobot-project snel op een lager pitje te staan. Het interne projectbeheer van de cobotprojecten is van cruciaal belang om tot een succesvol resultaat te komen. Daarnaast is het belangrijk het personeel te betrekken bij het traject. Communiceer een gemeenschappelijk doel zodat werknemers weten waarom er gekozen is voor een automatiseringstraject, bijvoorbeeld de productie behoeden voor geestdodend werk.

A910v2yyv_hkandx_fx4

Niet alleen plug-and-play

Aangezien de complexiteit van de productiesystemen van elk bedrijf sterk verschilt, varieert ook de complexiteit van de integratie. Tijdens dit proces ontstaan voortdurend nieuwe onzekerheden en onbekende factoren waarmee het projectteam moet omgaan. De automatisering van schijnbaar eenvoudige processen die vroeger door mensen werden uitgevoerd, kunnen relatief technische oplossingen, tests en evaluaties vereisen . Dus, neem de tijd voor een automatiseringstraject en probeer van tevoren goed op rij te zetten wat er allemaal bij komt kijken, zodat je voor zo min mogelijk verassingen komt te staan.

Samenwerking tussen mensen en cobots

Cobots verschillen van traditionele industriële robots doordat zij in productiesystemen kunnen worden geïntegreerd in de nabijheid van werknemers. In het algemeen worden cobots gezien als een middel om de kwaliteit van de banen van werknemers te verbeteren, aangezien zij kunnen helpen de hoeveelheid eenzijdig repetitief werk te verminderen. Naast de technische aspecten van cobots is er dus ook een menselijk aspect met betrekking tot de functies en het welzijn van werknemers. Denk goed na over hoe een cobot kan bijdragen aan een verhoging van de motivatie en de werktevredenheid van de werknemers.

Nieuwe vaardigheden, opleiding en cursussen

Cobots zijn een nieuwe technologie die nieuwe eisen stelt aan de vaardigheden van werknemers. Het opdoen van nieuwe vaardigheden vindt vaak informeel plaats tijdens het implementatieproces, maar bedrijven kunnen vaak baat hebben bij externe opleiding. De invoering van cobots bijna altijd gepaard met een wijziging van de bestaande processen en de noodzaak voor werknemers om nieuwe vaardigheden te verwerven. Zet van tevoren goed op een rij welke vaardigheden werknemers moeten bijleren en wat daarvoor de beste methode is.

Aan de slag!

Kortom, zorg ervoor dat voorafgaand aan een implementatietraject duidelijke, afgebakende overwegingen zijn gemaakt. Moet het financiële winst opleveren of is het doel om klaar te zijn voor veranderingen in de toekomst? Duidelijk omschreven en afgebakende projecten vergemakkelijken het leerproces en kunnen rekenen op een snellere ROI.

Bij WiredWorkers streven we naar een wereld waarin de kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut en helpen we graag om de implementatie van cobots zo succesvol mogelijk te maken. Wil je meer informatie? Ben je benieuwd hoe een cobot zo effectief mogelijk ingezet kan worden in jouw bedrijf? Neem contact met ons op!

Robbin Mennings

Robbin Mennings

Cobot Specialist & CEO WiredWorkers 

Misschien vind je dit ook interessant...

franka production 3 programmable robot

Wat maakt het programmeren van een cobot zo uniek?

website_version-09_2019_bw_industrie_case_story_france

3 uitdagingen en 4 tips voor het implementeren van cobots

02_2023_we_casestory_hofmannglastechnik-13

5 mogelijke effecten van AI op de functionaliteit van cobots.